Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

■ Profil společnosti

Organizace byla založena 7. 3. 1991 a je evidována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. "C" vložka 786. Jejím záměrem bylo vytvoření velkoobchodní firmy, zabývající se nákupem a prodejem hutních materiálů určených převážně pro kovovýrobu a stavebnictví. V obchodním rejstříku bylo při založení organizace zapsáno 8 činností podnikání. Postupně se však jako základní a nosná vyprofilovala velkoobchodní, maloobchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje hutních materiálů a hutní druhovýroby.
Pro tuto činnost si organizace v roce 1995 na vlastních pozemcích v Otrokovicích vybudovala skladové haly a administrativní budovu.

V roce 1997, po změně managementu organizace, postupně začala rozšiřovat obchodní aktivity v různých místech republiky budováním sítě pobočných skladů, přičemž cílem bylo plnit očekávání zákazníků v kratších termínech dodávek a za nižší ceny.
Výsledkem bylo zvýšení efektivnosti v činnostech organizace, což bylo avizováno zvyšováním obratu při zachování počtu pracovníků i skladových prostor a snižováním skladových zásob. Zdroje získané se zvyšování obratu byly pak použity pro další rozvoj organizace.

Od počátku roku 2001, organizace mimo své obchodní aktivity zkušebně provozovala výrobu ocelí v SM ocelárně Železáren Hrádek a.s. Do definitivního ukončení provozu pece v červenci 2001, bylo vyrobeno ještě cca 36 tis. tun ocelí. Tato pak byla postupně v kooperacích přepracována do finálních produktů určených pro zákazníky organizace.

V současné době organizace působí na trhu s hutními materiály v Otrokovicích, se sítí pobočných skladů v Havířově, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Znojmě. V souběhu se svými obchodními aktivitami, organizace od 1. 4. 2002 provozuje v Havířově výrobu stavebního lešení a od roku 2009 výrobu konstrukcí solárních systémů pro fotovoltaické elektrárny.

Pro své zákazníky, organizace zajišťuje v rámci stávajícího technického vybavení ve vlastních provozech jednoduché dělení zakoupených materiálů řezání tyčových materiálů na frikčních pilách, řezání materiálů do 200 mm na pásových pilách, řezání plamenem a stříhání plechů do síly 12 mm. Dále organizace zajišťuje dopravu zakoupených produktů po české republice vlastními dopravními prostředky nebo smluvními přepravci popř. prostřednictvím ČD.

V roce 2001 organizace zavedla a na základě získaného certifikátu, používala řízení managementu kvality dle EN ISO 9002:1994. Od 10. 6. 2003 je Hesco, s.r.o. držitelem certifikátu EN ISO 9001:2000 a od roku 2010 je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2008.

Počátkem roku 2007 byl v rámci Velkého průkazu způsobilosti svařování dle DIN 18800-7 pro výrobní provoz Havířov proveden přechod od společnosti SLV Hannover k společnosti TUV NORD Czech s plánem do budoucna sjednocení auditů způsobilosti svařování, SMK a certifikace výroby svařovaných konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2.


Základní sortiment prodávaného zboží a výrobků

Základem obchodní strategie firmy byla a nadále zůstává orientace především na domácí zákazníky zabývající se kovovýrobou a stavebnictvím, pro které nabízí výrobky ze sortimentů:

  • Tenkostěnné profily ocelové otevřené
  • Plechy ocelové i pozinkované
  • Profilová ocel tažená za studena, loupaná i broušená
  • Stavební ocel
  • Profilová ocel kruhová, za tepla válcovaná i hrubovaná
  • Trubky ocelové svařované, tažené i redukované, kruhové,
    čtyřhranné a speciálních tvarů a protlačované
  • Profilová ocel za tepla válcovaná
  • Stavební lešení, ocelové konstrukce

logolink eu